VZN 204/2019

Číslo VZN: 204/2019

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.204/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2020

Dátum zverejnenia: 1. 1. 2020

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2020

 
 

Súbor: vzn_204_2019.pdf Stiahnuť súbor