VZN 202/2019

Číslo VZN: 202/2019

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 202/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských jedálňach pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce.

Dátum zverejnenia: 19. 8. 2019 13:25

 

Stav: neplatné (zrušené)

 
 

Súbor: vzn_202_2019.pdf Stiahnuť súbor