VZN č. 197/2018 - Dodatok č. 2

Číslo VZN: 197/2018

Popis:

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Michalovce č. 197/2018 zo dňa 27.02.2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce. 

Dátum zverejnenia: 7. 9. 2020 8:58

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 10. 2020

 
 

Súbor: dodatok_c._2_k_vzn_c._197_2018.pdf Stiahnuť súbor