VZN 189/2016

Číslo VZN: 189/2016

Popis:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č 189 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovatel'skej pôsobnosti Mesta Michalovce

Dátum zverejnenia: 9. 11. 2017 11:41

 

Stav: platné

 
 

Súbor: vzn_189_2016.pdf Stiahnuť súbor