VZN - 188/2016 - Dodatok č. 1

Číslo VZN: 188/2016 - Dodatok č. 1

Popis:

Dodatok k Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 188/2016 o rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce.

Dátum zverejnenia: 18. 6. 2019 9:00

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 7. 2019

 
 

Súbor: vzn_188_2016_d01.pdf Stiahnuť súbor