VZN - 186/2016 - Dodatok č. 2

Číslo VZN: 186/2016 - Dodatok

Popis:

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 186/2016 o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce

Dátum zverejnenia: 1. 12. 2021 9:13

 

Stav: platné

Platnosť: od 29. 11. 2021

 
 

Súbor: eut_2021_12_01_01.pdf Stiahnuť súbor