VZN - 186/2016 - Dodatok č. 2

Číslo VZN: 186/2016 - Dodatok

Popis:

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 186/2016 o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce

Dátum zverejnenia: 1. 12. 2021 9:13

 

Stav: neplatné (zrušené)

Platnosť: od 29. 11. 2021 do 28. 2. 2022 8:00

 
 

Súbor: eut_2021_12_01_01.pdf Stiahnuť súbor