VZN - 186/2016 - Dodatok č. 1

Číslo VZN: 186/2016 - dodatok

Popis:

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 186/2016 o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v Meste Michalovce.

Dátum zverejnenia: 30. 11. 2020 15:00

 

Stav: platné

Platnosť: od 30. 11. 2020

 
 

Súbor: 186_dodatok_1.pdf Stiahnuť súbor