VZN 184/2015

Číslo VZN: 184/2015

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 184 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NRSR, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

Dátum zverejnenia: 9. 11. 2017 10:49

 

Stav: platné

 
 

Súbor: vzn_184_2015.pdf Stiahnuť súbor