VZN - 179/2015 - Dodatok č. 1

Číslo VZN: 179/2015 - Dodatok

Popis:

Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu MsZ v Michalovciach č.179, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce

Dátum zverejnenia: 4. 7. 2019 8:58

 

Stav: neplatné (zrušené)

 
 

Súbor: vzn_179_2019_d01.pdf Stiahnuť súbor