VZN 179/2015

Číslo VZN: 179/2015

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č.179, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebíska Mesta Michalovce

Dátum zverejnenia: 9. 11. 2017 9:19

 

Stav: platné

 
 

Súbor: vzn_179_2015.pdf Stiahnuť súbor