VZN - 169/2014 - Dodatok č. 2

Číslo VZN: 169/2014 - Dodatok

Popis:

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 169/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva v Meste Michalovce

Dátum zverejnenia: 24. 5. 2021 14:11

 

Stav: neplatné (zrušené)

 
 

Súbor: eut_2021_05_31_02.pdf Stiahnuť súbor