VZN 144/2012

Číslo VZN: 144/2012

Popis:
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v Meste Michalovce

Dátum zverejnenia: 7. 11. 2017 14:01

 

Stav: platné

 
 

Súbor: vzn_144_2012.pdf Stiahnuť súbor