VZN - 101/2007 - Dodatok č. 7

Číslo VZN: 101/2007

Popis:

Dodatok k Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 101/2007 o určení sadzieb a stanovenia podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

 

Dátum zverejnenia: 6. 7. 2020 13:37

 

Stav: platné

Platnosť: od 6. 7. 2020

 
 

Súbor: dodatok_c.7k_vzn_101.pdf Stiahnuť súbor