VZN 093/2006

Číslo VZN: 093/2006

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č.93/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Dátum zverejnenia: 7. 11. 2017 12:36

 

Stav: platné

 
 

Súbor: vzn_093_2006.pdf Stiahnuť súbor