VZN 055/1999

Číslo VZN: 055/1999

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č.55 o povoľovaní výkopových prác a podvrtávok, zvláštnom užívaní mestských komunikácií, parkovísk a verejnej zelene na území mesta Michalovce

Dátum zverejnenia: 27. 10. 2017 10:00

 

Stav: neplatné (zrušené)

 
 

Súbor: vzn_055_19991.pdf Stiahnuť súbor