006) Pravidlá na poskytovanie finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania

Číslo VZN: 006) Pravidlá na poskytovanie finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania

Popis:

Pravidlá na poskytovanie finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce, ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc, pre občanov Mesta Michalovce v dôchodkovom veku a pre určené skupiny občanov Mesta.

Dátum zverejnenia: 16. 1. 2023 9:06

 

Stav: platné

 
 

Súbor: msz_pravidla_stravovanie_2022.pdf Stiahnuť súbor