Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN 079/2004
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 79/2004 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej v bytovom dome "H" v Michalovciach
vzn_079_2004.pdf stiahnuť platné
VZN 072/2003
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o pomenovaní novovzniknutej ulice
vzn_072_2003.pdf stiahnuť platné
VZN 070/2003
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov
vzn_070_2003.pdf stiahnuť platné
VZN 059/2001
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 59 o predaji bytov a príslušenstva bytu
vzn_059_2001.pdf stiahnuť platné
VZN 038/1997
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 38 o zmene názvu časti Ulice višňovej na Ulicu Vila-real v meste Michalovce
vzn_038_1997.pdf stiahnuť platné
VZN 028/1995
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č. 28/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
vzn_028_1996.pdf stiahnuť platné
006) Pravidlá na poskytovanie finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania
msz_pravidla_stravovanie_2022.pdf stiahnuť platné
005) Pravidlá podávania, preverovania a evidovania podnetov
pravidla_podavania_preverovania_a_evidovania_podnetov.pdf stiahnuť platné
VZN 003/1992
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 3/1992 o zriadení Mestskej polície Michalovce
vzn_003_19922.pdf stiahnuť platné
003) Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Michalovce
pravidla_rozpoctoveho_hospodarenia_mesta_michalovce.pdf stiahnuť platné
001) Štatút Mesta Michalovce
Plné znenie štatútu
statut_mesta_plne_znenie_februar_2018_sprilohami.pdf stiahnuť platné