Zverejnenie súťažných návrhov na obchodnú verejnú súťaž na odpredaj pozemku, Ulica lipová v Michalovciach

Mesto Michalovce zverejňuje - Zverejnenie súťažných návrhov na obchodnú verejnú súťaž na odpredaj pozemku, parcela reg. C-KN, č. 1568/2, k.ú. Stráňany, Ulica lipová v Michalovciach.

21. 6. 2024 11:18

 

Súbory / prílohy