Zverejnenie platu zástupcu primátora

Plat poslanca Mestského zastupiteľstva v Michalovciach Ing. Jozefa Sokologorského, povereného na výkon funkcie zástupcu primátora mesta Michalovce je určený v súlade s § 25 odsek 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v platnom znení vo výške 2 722,00 eur mesačne s účinnosťou od 19.11.2022.

24. 11. 2022 6:59