Zrušenie trvalého pobytu - Zuzana Sláviková

Mesto Michalovce, Ohlasovňa pobytu v Michalovciach, zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Zuzana Sláviková.

24. 11. 2022 12:57

 

Súbory / prílohy