Zrušenie trvalého pobytu - Marek Kakara

Mesto Michalovce, Ohlasovňa pobytu v Michalovciach, zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marek Kakara.

6. 4. 2021 12:07

 

Súbory / prílohy