Základňová stanica a Rádioreléový bod Michalovce, Saleziiánov 4

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o povolení odstránenia stavby vo veci "Základňová stanica a Rádioreléový bod Michalovce, Saleziiánov 4". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

6. 4. 2018 12:13