VZN Mesta Michalovce č. 194/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Mesto Michalovce zverejňuje - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č. 194/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

21. 11. 2023 12:17

 

Súbory / prílohy