VZN 196/2017 o rozsahu poskytovania soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

11. 12. 2017 10:00