Výzva k doloženiu stanoviska dotknutého orgánu a prerušenie konania

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie vo veci "Výzva k doloženiu stanoviska dotknutého orgánu a prerušenie konania".

16. 9. 2020 8:55

 

Súbory / prílohy