Viktória Čornejová - Uloženie písomnosti

Mesto Michalovce zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o mieste uloženia písomnosti.

22. 6. 2022 8:09

 

Súbory / prílohy