Verejná vyhláška - Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť

Mesto Michalovce zverejňuje - Verejná vyhláška - Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť.

23. 1. 2023 6:58

 

Súbory / prílohy