Verejná vyhláška Okresný úrad Košice

Mesto Michalovce zverejňuje verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

10. 9. 2020 11:53

 

Súbory / prílohy