Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Mesto Michalovce zverejňuje verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje - Oznámenie miesta uloženia písomností - DY Fashion s.r.o. 

23. 2. 2021 11:01

 

Súbory / prílohy