Územné rozhodnutie - Záhradky

Mesto Michalovce, ako stavebný úrad, v územnom rozhodnutí posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby - Záhradky.

20. 7. 2021 12:04

 

Súbory / prílohy