Územné rozhodnutie - Michalovce - TS29 Veterina - úprava na DO

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje - Územné rozhodnutie - Michalovce - TS29 Veterina - úprava na DO.

20. 9. 2022 13:36

 

Súbory / prílohy