Uloženie písomnosti Mgr. Viera Rajzáková

Mesto Michalovce zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o mieste uloženia písomnosti.

10. 9. 2020 13:01

 

Súbory / prílohy