Uloženie písomnosti - Dominik Lazár

Mesto Michalovce zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o mieste uloženia písomnosti.

10. 9. 2021 13:22

 

Súbory / prílohy