Uložená písomnosť MUDr. Stanislav Gofus

Mesto Michalovce zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o mieste uloženia písomnosti.

21. 11. 2023 12:35

 

Súbory / prílohy