Stavebné povolenie - Revitalizácia lokality Hrádok - 1. etapa

Mesto Michalovce zverejňuje  Stavebné povolenie na stavbu - Revitalizácia lokality Hrádok - 1. etapa.

15. 5. 2024 8:38

 

Súbory / prílohy