Rozpočtové opatrenie č.6/2023

Mesto Michalovce zverejňuje návrh Rozpočtového opatrenia č.6/2023.

20. 11. 2023 13:30