Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Mesto Michalovce zverejňuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2018. Bližšie informácie nájdete v prílohách.

Prílohy:

Rozpočtové opatrenie č.2/2018 - textová časť
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - tabuľková časť

10. 4. 2018 14:12