Rozhodnutie o zastavení územného konania - Ubytovacie zariadenie

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje - Rozhodnutie o zastavení územného konania - Ubytovacie zariadenie.

18. 9. 2023 6:52

 

Súbory / prílohy