Rozhodnutie o umiestnení stavby - Villa Park na Tichej

Mesto Michalovce, ako stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o umiestnení stavby - Villa Park na Tichej.

20. 11. 2020 12:37

 

Súbory / prílohy