Prístavba závesného balkóna

Mesto Michalovce, Stavebný úraz zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Prístavba závesného balkóna". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore. [pdf]

8. 12. 2017 11:15