Prestavba a nadstavba objektu skladov na polyfunkčný objekt

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore [pdf]

12. 12. 2017 11:26