Prerušenie distribúcie elektriny - 28.6.2024

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce:
dňa 28. júna 2024 od 07:30 h do 17:30 h.
 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

11. 6. 2024 9:39

 

Súbory / prílohy