Prerušenie distribúcie elektriny 23. 04. 2024

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce:
dňa 23. apríl 2024 od 08:00 h do 16:30 h.
 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

2. 4. 2024 10:46

 

Súbory / prílohy