Prerušenie distribúcie elektriny - 18.7.2024

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce:
dňa 18. júla 2024 od 07:30 h do 16:00 h.


Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

10. 7. 2024 10:25

 

Súbory / prílohy