Prerušenie distribúcie elektriny -10.10.2023

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce:
dňa10. október 2023 od 08:00 h do 16:30 h.

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

18. 9. 2023 12:58

 

Súbory / prílohy