Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 9. február

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční:
dňa 9. febtuára 2022 od 10:00h do 13:00h. 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

13. 1. 2022 10:20

 

Súbory / prílohy