Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 8. február

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční:
dňa 8. február 2022 od 08:40h do 16:30h. 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

13. 1. 2022 10:16

 

Súbory / prílohy