Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční dňa 26. augusta 2020 od 10:00 h do 12:30 h.

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom  :
• ul. Kpt. Nálepku č.d. 1 - 13 - nepárne, 2 - 8 párne, 13A, 5211, 5217, 1215, 1210, 1219, 1217, 1216
• ul. Samova č.d. 10 ul. Farská č.d. 1, 3 ul. Kostolné námestie č.d. 1, 9, 8/6, 15/15, 5, 6 ul. Jána Hollého č.d. 1 - 5, 1056/6

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.
 

28. 7. 2020 11:35

 

Súbory / prílohy