Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 16. jún 2023

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce:
dňa 16. jún 2023 od 08:00 h do 16:00 h. 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

25. 5. 2023 12:51

 

Súbory / prílohy