Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 15. jún 2023

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce:
dňa 15. jún 2023 od 08:00 h do 17:00 h. 

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

26. 5. 2023 8:50

 

Súbory / prílohy